Quay tại nhà hát vòng tròn Maihama vào ngày 23 tháng 10.