Không đợi các con hàng box ecchi chúng ta kịp hồi phục sau sự kiện To Love Ru, Shounen Jump+, một lần nữa, lại khiến ta “khô máu” với những hình ảnh không thể “kích thích” hơn…

Click để đọc thêm…