Bản CD sẽ được phát hành tại Nhật với volume 4 của light novel.