[Review] Gantz

September 2, 2012 | | Ecchi

Ngay từ đầu, người xem biết rằng họ đang ở trên một chuyến đi hoàn toàn mới. Kei được giới thiệu như là một học sinh trung học bình thường, ích kỷ, người có thói quen xấu là trở nên ham muốn mỗi khi nghĩ về các cô gái.

Click để đọc thêm…