[Review] Air Master

August 8, 2012 | | Ecchi

Maki là một học sinh hư, liên tục phạm lỗi trong trường. Ít lâu sau, các đường phố của Tokyo trở thành chiến trường, là căn cứ cho thử nghiệm cuối cùng về khả năng mới phát hiện của Maki…

Click để đọc thêm…