Tạp chí Megami Magazine số tháng 10 trước đó đã đăng tải một thông tin về hình ảnh mới do 5pb. phát hành về visual novel “Re:ZERO -Starting Life in Another World- DEATH OR KISS”.