Trang web chính thức của manga Futari H (Manga Sutra) – tác giả Aki Katsu – vào thứ Sáu mới đây đã bắt đầu phát sóng video quảng cáo đầu tiên cho OVA sắp tới của series. Trong video có gồm cả bài hát chủ đề của OVA “Hana Hirari” (Quang Hoa) trình bày bởi The Zig Zags.

Click để đọc thêm…