Sau quá trình làm việc mệt mài các bạn tham gia event one shot của box Ecchi đã hoàn thành bài thi của mình , và bây giờ đến lượt BGK và các bạn đọc của box Ecchi cùng đánh giá các tác phẩm của họ.

Hãy cùng đọc và đánh giá và thể hiện ý kiến của bản qua những lá phiếu và các comment, ý kiến của các bạn sẽ đánh giá 1 trong các giải thưởng quan trọng của cuộc thi là giải dành cho manga được yêu thích nhất.

Click để đọc thêm…