Nụ cười thiên thần của bé nào đã làm cho mấy bác phải ngây ngất, siêu lòng, nửa đêm vô gói, lòng sướng đã đời?

Click để đọc thêm…