Nisekoi sẽ có Season 2

October 6, 2014 | | Anime, Ecchi

Bìa bọc ngoài vol thứ 14 của manga Nisekoi đã thông báo rằng phần hai của Nisekoi đã đang được tiến hành. Thông tin chi tiết sẽ được tiết lộ sau.

Click để đọc thêm…