Vẫn giống như 2 cái poll trước(Nhân vật nữ tóc hồng được yêu thích nhất , Nhân vật nữ tóc xanh lá được yêu thích nhất), lần này sẽ cuộc bỏ phiều sẽ nhắm đến các nhân vật nữ tóc xanh dương trong anime được yêu thích nhất qua cuộc khảo sát 100 người vòng quanh Akihabara

Click để đọc thêm…