Poll này được lập qua việc khảo sát 100 vị khách tham gia Akihabara về các nhân vật nữ tóc hồng mà họ yêu thích nhất.

Click để đọc thêm…