Chẳng là hôm bữa mình Wiki vài char nữ trong mấy bộ Anime, lướt qua vài em mình biết thì em nào side cũng trên 9x …
Vậy nên mình lập Topic này để mọi người cùng thảo luận về vấn đề trên nhé !
Btw, Đây là 1 vài em mình Wiki ra được, sẽ update thêm :

Click để đọc thêm…