Yandere, những cô gái yếu đuối, chung thủy, chân thành với tình yêu, hiến dâng tất cả vì tình yêu, làm tất cả chỉ để bảo vệ tình yêu.
Nhưng thật sự thì họ là nạn nhân đáng thương hay thủ phạm đáng ghét?

Click để đọc thêm…