Bất chấp những lời đe dọa về một ngày tận thế đang tới gần, các studio vẫn cho ra nhưng anime của mình, và đây là danh sách 30 anime để bạn đón xem (nếu bạn sống sót ) vào mùa xuân năm 2013.

Click để đọc thêm…