Với nội dung xoay quanh việc phát triển game đã giúp cho New Game! dễ dàng thu hút người xem. Bên cạnh đó còn có art và những tình huống dễ thương.