Dàn nhân sự của dòng game Neptunia đã xác nhận tại Tokyo Game Show 2014 vào thứ bảy rằng họ sẽ phát hành Kami Ji Jigen Game Neptune Re;Birth 3 V Century (dịch thô, Ultra Next Dimension Game Neptunia Re;Birth 3 V Century) trên hệ máy PS Vita.

Click để đọc thêm…