Công tố viên Crưm Natalia Vladimirovna Poklonskaya viết đơn từ nhiệm gửi Tổng Công tố viên.