Tuần san số tháng 12 của tạp chí Media Factory’s Monthly Comic Alive phát hành ngày thứ hai thông báo tác giả Minari Endo sẽ kết thúc Manga Maria Holic đã kéo dài 8 năm trong số báo kế tiếp bào ngày 27/11…

Click để đọc thêm…