Lê lết về nhà với cái mông nở Hoa ban đỏ*, nhưng nặng nề hơn chính là nỗi buồn phải đi một mình, Gia hận làm sao mà mình vẫn mãi FA, những hình ảnh lúc trước lại cứ luẩn quẩn trong đầu như trêu ngươi Gia, uất khí lại càng nồng nặc, về đến nhà, anh như một con Gián lủi thủi chui vào phòng riêng…

Click để đọc thêm…