Trang web chính thức cho live-action sắp tới dành cho manga Nozoki Ana (Peeping Hole) của Wakoh Honna vừa ra mắt trailer vào thứ Bảy.

Click để đọc thêm…