Thông báo chính thức về LN của Takehaya sẽ được chuyển thể thành anime cũng đã được công bố. Bộ anime này sẽ ra mắt với khán giả và fan vào mùa hè năm nay. LN được vẽ minh họa bởi Peko và đã xuất bản được 15vol cùng với 2 bản spin-off từ năm 2009.

Click để đọc thêm…