Sneaker Bunko được Kadokawa ra kế hoạch in ấn mới cho tác phẩm hài hước huyền ảo “Konosuba”.