Nhà xuất bản Fujimi Shobo vào thứ 2 đã thông báo rằng LN High School DxD của Ichiei Ishibumi sẽ có SS3

Click để đọc thêm…