Anime chuyển thể từ manga của tác giả Natsume Ono sẽ lên sóng vào tháng 01 năm 2017.