Hôm nay, Super Sonico của chúng ta vừa tổ chức sinh nhật 18 tuổi của mình! (~^.^~)

Click để đọc thêm…