Tựa game “Re: Life in a different world from zero -Death or Kiss-” (Tạm dịch: “Cuộc sống ở thế giới khác bắt đầu từ con số không – Chết hay Hôn -” dựa trên series light novel giả tưởng của tác giả Tappei Nagatsuki.