Phần chuyển thể ngoại truyện của manga sẽ lên sóng Tokyo MX từ ngày 01 tháng 10.