Game chơi trên PlayStation 4 và PS Vita sẽ đổ bộ Nhật Bản ngày 10 tháng 11 và phương Tây vào mùa đông.