Khuyến kích đeo tai nghe hoặc mở max volume =]]

Click để đọc thêm…