Vé giới hạn cho suất chiếu ngày 12 tháng 11 đã được bán ngay từ bây giờ.