Các thông tin khác về game sẽ được thông báo tại sự kiện sắp tới.