Tập cuối cùng của Date a Live SS2 cũng đã kết thúc và không hề có thông báo nào về SS3, nhưng không để các fan thất vọng thì mới đây trên tài khoản Twitter của Date a Live…

Click để đọc thêm…