Một mùa anime nữa lại trôi qua. Hãy cùng nhìn lại top 10 bộ anime mà người xem cho là hay nhất. Cuộc bầu chọn bắt đầu từ 27/6 đến 3/7.