Sau khi được xác nhận sẽ ra mắt season 2 đầu năm nay, “My Wife Is The Student Council President! +” giờ đã chính thức được công bố lịch phát sóng mùa thứ 2 với cái nhìn mới.