Tôi đã ngỡ rằng mình đã chết rồi ấy chứ…

“Gì thế này ???”

“Ngày hạn của cuộc đời à ?”

Click để đọc thêm…