Manga “Nanoha Vivid” volume 17 cũng sẽ được phát hành cùng ngày.