Tạp chí Gentosha’s Monthly Comic Birz số ra tháng 11 vừa công bố dàn seiyuu của anime Yuri Kuma Arashi (Yuri Bear Storm):

Click để đọc thêm…