Series thể thao dưới nước sẽ bắt đầu chiếu từ ngày 06 tháng 10.