Animal Ears là gì?
Chắc cụm từ này cũng chẳng còn xa lạ gì với các bạn khi mà trong A/M chúng ta bắt gặp hình ảnh của chúng khá thường xuyên. Có thể gói ngắn gọn animal ears là những nhân vật có tai(đuôi) giống với một động vật nào đó như chó, mèo, thỏ, cáo, chồn, ngựa…

Click để đọc thêm…