Nhật Bản là một đất nước có tỉ lệ người cao tuổi thuộc hàng top thế giới