Một bữa tiệc “bình thường” theo phong cách của nhà Scarlet với những vị khách mời cũng “bình thường” không kém.

Click để đọc thêm…