Author: Rireba
Artist: Nakatani
Genre: Doujinshi, Drama, Fantasy

Một câu chuyện ngắn về quá khứ của Yuyuko và mối quan hệ của cô với Yukari…

Click để đọc thêm…