Không dễ tí nào để sống theo kiểu một Youkai đáng sợ khi mà hầu như mọi người ở Gensokyo điều đáng sợ hơn bạn. Nhưng chiếc ô bé nhỏ này vẫn sẽ cố hết sức có thể, ngay cả khi cô bé gặp phải vô số thất bại.

Click để đọc thêm…