PatchCon-Defend The Library! (ぱちゅコン Defend Te Library!) là một fandom game của Touhou do studio Twilight Frontier (được nhiều người biết qua các game bắt chước như MegaMari hay Super Marisa Land) phát hành vào 31/12/2007 tại Comitket 73.

Click để đọc thêm…