Dấu Ấn – đó là một ấn tượng khó phai, dường như nó đã in đậm vào tiềm thức, tưởng chừng như không thể quên được.
Các bạn hãy tự do thả trí tưởng tượng, để những nhân vật Clamp của chúng ta tạo nên những ký ức khó phai, những Dấu Ấn đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của họ. Tất cả đều có ý nghĩa riêng.
Hãy truyền vào đó những cảm hứng đặc trưng mà chỉ có bạn mới thể tạo ra.

Click để đọc thêm…