ClampFC Magazine #4

March 5, 2011 | | Clamp

Sau một hồi lặn tăm, ăn tết dài hơi chờ nước đến lỗ mũi rồi mới lo đi làm, CFCM #4 đã trở lại hứa hẹn nhiều điều bất ngợ và thú vị! Còn chờ gì nữa mà ko coi cọp ngay đi nào!

Click để đọc thêm…