CFC playlist #6: Fall for you

August 14, 2010 | | Clamp

CFC playlist #6: Fall for you

Ôi 1 tuần đã trôi qua và bay giờ sẽ có gì mới nào*hỏi hỏi*
Hè hè, bây giờ trụ sợ Playlist CFC thông báo playlist số 6 release!

Mời mọi người thường thức nhé!

Click để đọc thêm …

CFC Music Center || CFC PLAYLIST
Nhận mọi lời iu thương đến đánh bom khủng bố