FFC là một club nhỏ trong box Clamp’s fan club, hoạt động với mục đích chia sẻ ý kiến, cảm nhận giữa các mem về Fyesan trong Tsubasa Reservoir Chronicle, quảng bá hình ảnh của Fyesan đến với cộng đồng Vnsharing Bên cạnh đó, FC còn tổ chức các event, game, contest nhằm duy trì ngọn lửa đam mê đối với Clamp, và nhất là đối với Fye sama

Click vào để đọc thêm…