Nước mắt ư?
Nước mắt trong manga Naruto đã chảy rất nhiều, đau thương có, hạnh phúc có. Mỗi giọt nước mắt họ chảy đều mang một ý nghĩa riêng, không trùng lặp giống bất kỳ ai khác.
Nước mắt không thể chuộc lại lỗi lầm, nước mắt không thể níu kéo thời gian, nước mắt không giúp trở lại quá khứ… Nhưng, nước mắt có thể phần nào vơi bới nỗi đau.
P/S: Khóc thì có ích gì?

Click để đọc thêm…